producerat av xponent

Revisorer och valberedning

Revisorer:

Gabrielle Barnekow, 070-947 40 37

Gaby Borglund, 08-660 82 09

Annika Halldin (suppleant), 070-379 00 60

Valberedning:

Olle Björkström (sammankallande), 070-553 94 47

Mariana Klingspor, 070-857 84 88