producerat av xponent

Årsmöte 2017

Italienska_kulturinstitutet_bildspel

Medlemmarna i Föreningen Pro Venezia
kallas härmed till
ÅRSMÖTE
torsdagen den 20 april 2017 kl 18.00
på Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14

1. Årsmötesförhandlingar
Förutom sedvanliga punkter lägger styrelsen fram förslag till uppdaterade och justerade stadgar (bifogas). Den text som i förslaget är struken kommer att försvinna och den kursiverade kommer att gälla, om årsmötet godkänner förslaget.

Thorgunn Snaedal undersöker Pireuslejonet. Foto: Jöran Westberg (CC BY)

Thorgunn Snaedal undersöker Pireuslejonet. Foto: Jöran Westberg (CC BY)

2. Pireuslejonets avtryck i arkiv och Aten
Thorgunnur Snaedal, Sveriges mest erfarna fältrunolog och tidigare förste antikvarie vid Riksantikvarieämbetet, har i flera omgångar studerat vad som kan urskiljas på runlejonet och därvid kunnat revidera och komplettera tidigare tolkningar. Nu kommer hon att förutom detta berätta om färska arkivfynd och vad hon funnit om saken i Aten som ju lejonet kommer ifrån.

3. Italiensk buffé
samt vin eller annan dryck. Kaffe, kaka. (Vänligen meddela önskan om vegetariskt alternativ).

Anmälan om deltagande i måltiden görs genom att sätta in 285 kr per person på plusgiro 57475-6, Föreningen Pro Venezia (glöm inte att uppge namn). Av praktiska skäl behöver inbetalningen finnas på kontot senast den 14 april.

Varmt välkomna önskar styrelsen!