producerat av xponent

Våra restaureringsprojekt

Väggtavla (edicola) vid Biennalens utställningsområde i Arsenalen

Vi har under de gångna 35 åren – till ett sammanlagt belopp av drygt 1 miljon kronor – bl a hjälpt till ett renovera akademien Ateneo Venetos 1500-talsfasad, 1200-talskapellet Oratorio dei Crociferi, en musiksalong i Ospedaletto, amiralitetskyrkan San Biagio, ett altare i kyrkan San Martino, en 1300-talsängel i Calle Magno och en Madonnarelief vid San Pietro di Castello. Somligt har utförts tillsammans med andra länders föreningar. Ett exempel på det är restaureringen av fundamentet till en medeltida flaggstång på Campo Santo Stefano som finansierades tillsammans med bl a Australiens stödförening.

Utanför Arsenal står fyra antika grekiska lejonstatyer som på 1600-talet fördes från Athen till Venedig som krigsbyte. Det största lejonet har en runinskrift, kanske gjord av någon av den bysantinske kejsarens väringar omkring år 1000. Den välbehövliga restaureringen av dessa lejonstatyer har finansierats av Pro Venezia med hjälp av en större privat donation. Lejonen stod klara i all sin rengjorda glans hösten 2008. En runexpert från Riksantikvarieämbetet gjorde närmare studier av runinskriften 2010 och 2014, och lade fram sin slutrapport samma år.

Vårt senaste projekt gäller en Vasari-målning från 1542 som varit ”försvunnen” men återköpts under 2017 där vi varit en av finansiärerna (om än den minsta).

Läs » ”Runlejonet: Tusenåriga meddelanden tolkade
Läs » Väggtavla vid Arsenalen
Läs » Vasari-målning 2017