producerat av xponent

Styrelse

Styrelse

Hans Lepp, ordförande
073 684 20 55

Anders Bjurner, vice ordf
070 468 58 44

Gunnel Mörkfors, sekr
070 665 68 81

Henrik Falkenberg
08 716 51 53

Per Ahlander
070 886 47 88

Berndt Holmer
070 313 71 17

Beata Kärrberg
070 536 10 96