producerat av xponent

Årsmötet uppskjutet

Det ”miniårsmöte” som var planerat till den 14 maj har av styrelsen skjutits upp till hösten. Förhoppningen är att det då möjligen ska kunna genomföras som ett normalt årsmöte.

Föreningens verksamhet ligger nere i väntan på att det ska bli möjligt att genomföra ett årsmöte – i någon form. Den nuvarande styrelsen fortsätter oförändrad i väntan på årsmötet.