producerat av xponent

Vandra i Venedig

Vi har fått tag i ett mindre antal kvarvarande exemplar av en skrift som togs fram 2002 av Pro Venezia i nära samarbete med  honorärkonsulatet. Titeln är Walking in Venice with Pro-Venezia. Den beskriver ganska detaljerat tre vandringar som går vid sidan av de vanligaste stråken och pekar därvid även ut de restaureringsprojekt som Pro Venezia hade stött fram till 2002.

Skriften ersätter inga andra böcker om Venedig utan vänder sig primärt till den som varit i Venedig tidigare och ”klarat av nybörjarkursen”. Den kostar 50 kr  som med fördel sätts in på Pro Venezias konto 57475-6 samtidigt som man anger sitt namn och vad betalningen avser.

Så här fint avslutas förordet i skriften: This booklet, conceived and edited by the Honorary Consuls, modestly aims to mark a sign of gratefulness to their Swedish friends, trusting the existing excellent relations will continue in the years to come, with many more events to be jointly celebrated.