producerat av xponent

Om Venedigs verkliga hot

I en artikel av Edward Lucas (skriver då och då i SvD) i The Economist från augusti 2017 görs en intressant beskrivning av de verkliga hoten mot Venedig,  massturism av endagskaraktär som sliter men inte bidrar, och avfolkning. Länk till artikeln:
Economistartikeln