producerat av xponent

Besök på italienska ambassaden

Italiens ambassadör, Mario Cospito, inbjuder medlemmarna i Pro Venezia och i Rominstitutets Vänner till en afton på italienska ambassaden ”Oak Hill” på Djurgården

onsdagen den 29 november kl 18-20.

 

Under aftonen kommer ambassadör Cospito att kort presentera sin syn på de svensk-italienska förbindelserna. Dessutom får vi en sakkunnig exposé över Oak Hills historia. Förfriskningar serveras.

 

Mer information om innehållet kommer i den inbjudan som skickas ut längre fram.