producerat av xponent

Program hösten 2016

program-host-2016Torsdag 22 sept kl 18.30
Medlemsmöte, Oscarshemmet Rigagatan 3
Lektor Thomas Hård af Segerstad berättar om den venetianska konsten och dess betydelse i europisk bildtradition.

Torsdag 24 nov
Medlemsmöte, Gustaf Adolfsgården, Rigagatan 12
Docent Lars Berglund talar om Operan och musiken i Venedig.
Närmare information senare i höst.