producerat av xponent

Årsmöte 28 april

Pro Venezias årsmöte äger rum torsdag 28 april kl 18.00. Separat kallelse kommer att skickas till alla medlemmar.