producerat av xponent

Svenska konstnärer i Venedig

Från Venedig - Carl Skånberg (1850-1883)

Från Venedig – Carl Skånberg (1850-1883)

Bästa medlemmar!

Vi är mycket glada att kunna bjuda in er till vårens första program.
Tisdagen den 17 februari, kl 18.30 på Mäster Olofsgårdens Kafé, Svartmangatan 6, berättar vår styrelsemedlem Lars Gundberg, konstvetare och senior advisor på Bukowskis om ett kanske inte så välkänt ämne…

Svenska konstnärer i Venedig

Anmälan senast 10 februari till kristina.kuylenstierna@telia.com
eller telefon 08-662 77 62.

Kostnad 100 kr/person sätts in på föreningens Plusgiro 57475-6 i samband med anmälan.

Med anledning av det nya året passar vi på att påminna om medlemsavgiften, 250 kr för enskild medlem, 350 kr för två på samma adress. Ständigt medlemskap kostar 3 000 kr. Plusgiro 57475-6.

Årsmötet 2015 kommer att äga rum i slutet av maj och inte som tidigare under april månad. Kallelse skickas till våra medlemmar.

Vi ser fram emot att träffa er,
Styrelsen