producerat av xponent

Kommande

Hösten 2020

Programmet för hösten 2020 är planerat men om det kan genomföras är helt avhängigt av pandemiutvecklingen. Som första punkt ligger det från våren uppskjutna årsmötet – kanske i september?

Ny information kommer att publiceras så snart den finns tillgänglig.