producerat av xponent

Program våren 2020

Vårens program 2020 – planerat men pga av pandemin blev bara första punkten genomförd

Tisdag 3 mars kommer vi att få besök av den venetianske författaren och journalisten Alberto Toso Fei, ättling till en av de äldsta glasmästarfamiljerna på Murano. Han kommer att medverka vid en medlemskväll inriktad på läget efter de svåra översvämningarna i november  och även det extremt låga vattenstånd som förekommit sedan dess. Vi får en översikt av kort- och långsiktiga följder av det som hänt och åtgärder som pågår och planeras. Vi diskuterar vad Pro Venezia kan göra för att bidra och styrelsen kommer att framlägga förslag.

Tid: Tisdag 3 mars kl 18.30.
Plats: Stockholms domkyrkoförsamlings samlingssal på Själagårdsgatan 13 i Gamla stan.

Anmälan görs senast den 26 februari genom att betala in 200 kr på föreningens plusgirokonto 57475-6.  Vin, vatten och en lätt buffé/motsvarande serveras.

Vid detta möte kommer det alltså att bli litet mer att äta till vinet än vanligt och vi tar därför mer betalt. Skulle det bli ett överskott går det till den Venedigstödkassa som vi upprättat och avser att fylla på med olika insatser.

I höstas höll Lars Gundberg ett mycket uppskattat föredrag om Venedig under Napoleon.  Tisdag 31 mars kommer fortsättningen på detta då Lars berättar om Venedig efter Napoleon. Mötet hålls i Swedenborgskyrkan, inbjudan kommer när det närmar sig, reservera datum nu.

Måndag 4 maj håller Pro Venezia årsmöte på Italienska Kulturinstitutet. Efter årsmötesförhandlingarna kommer vi att få lyssna till Christina Björk, bland annat känd för sin bok Vendela i Venedig, som berättar om sina äventyr i Venedig under förberedelsearbetet. Detta följs av en italiensk buffé.

Välkomna till vårens aktiviteter!