producerat av xponent

Styrelse

Styrelse

Hans Lepp, ordförande
073 684 20 55

Anders Bjurner, vice ordf
08 30 36 96

Gunnel Berggrén, sekr
070 656 02 70

Kristina Kuylenstierna
08 662 77 62

Robert Rydberg
+39 06 4419 4100

Henrik Falkenberg
08 716 51 53

Berndt Holmer
070 313 71 17

Beata Kärrberg
070 536 10 96

Lars Gundberg
08 560 212 50