producerat av xponent

Program hösten 2016

Torsdag 22 sept kl 18.30
Medlemsmöte, Oscarshemmet Rigagatan 1
Lektor Thomas Hård af Segerstad berättar om den venetianska konsten och dess betydelse i europisk bildtradition

Torsdag 24 nov
Medlemsmöte
Docent  Lars Berglund talar om Operan och musiken i Venedig.
Närmare information  senare i höst.