producerat av xponent

Rapport från Katarina Rothfjell 30 mars 2020

Vi har fått en ny rapport från den svenska fotografen m m Katarina Rothfjell från det hårt drabbade Venedig, kompletterat av hennes bilder från en närmast folktom stad. Piazzor och andra platser (Rialto skymtar på en bild) är öde förutom duvorna, vattnet i kanalerna är klart. Tack, Katarina!

”Den nuvarande situationen i Venedig, liksom i resten av Veneto och övriga Italien förblir mycket inrutad av restriktioner från Ministero dell´Interno. Ministeriets information kan läsas på deras hemsida, från vilken vi kan ladda ner den nya versionen (den har förnyats och blivit striktare för var gång den har publicerats, cirka var tredje dag) och skriva ut. Man måste alltid ha detta tillstånd med sig, som bevis på sitt ärende ute (apotek, livsmedel) alternativt arbete, men få personer kan arbeta ´normalt´, utan kör smart-working hemifrån. Böterna är dryga och på nyhetssändningarna talar man om hur många som på något vis överskridit de rådande reglerna.

Samma regioner som tidigare tyngs av flest smittade och dödsfall. Mycket stora restriktioner beträffande begravningar. Känsligt kapitel. På WhatsApp råder en mix av: humor, ironi, fake news, musik, mer eller mindre äkta information beträffande Corona-virus, presskonferenser…).

Vi invånare följer restriktionerna allteftersom dom skärpts, men tidigare fanns det dom som ändå var ute och sprang och tränade. Hör man hur folk resonerar medan man handlar visar deras känslor ett spektrum som tyder på rädsla, förtvivlan, uppgivenhet, hopp, gråt, aggressivitet osv. Avståndet mellan människor ska vara minst en meter. Därför blir det lätt köbildning utanför Coop och liknande. Io resto a casa – jag stannar hemmaär Corona-slogan som alla måste följa. För andras och sitt eget bästa. Många kommer att behöva upphöra med sina aktiviteter, arbetsplatser sätter sina anställda i cassa integrazione – en slags arbetslöshetskassa. En hel del av mina egna projekt får läggas på hyllan och galleriet jag arbetar för har stängt tills vidare.”