producerat av xponent

En kväll på Villa Oakhill

Onsdagen den 29 november hade Italiens ambassadör, Mario Cospito, inbjudit medlemmarna i föreningarna Svenska Rominstitutets Vänner och Pro Venezia till en afton på italienska ambassaden Villa Oakhill på Djurgården. Besöket var attraktivt och tyvärr kunde bara de första 45 få plats av alla de Pro Veneziamedlemmar som anmält sig.

Ambassadör Cospito hälsade var och en av oss (totalt nästan hundra) välkomna redan när vi steg in i den pampiga salongen och presenterade sedan kort sin syn på de svensk-italienska förbindelserna. Romvännernas ordförande Suzanne Unge Sörling och vår egen dito Hans Lepp tackade för att vi fick komma och sa några ord om respektive förening. Göran Alm berättade om Villa Oakhills första inbyggare, dvs prins Wilhelm och hans gemål, tsarens kusin storfurstinnan Maria Pavlovna, och deras lille son Lennart. Göran skildrade målande det märkliga och olyckliga äktenskapet som ju upplöstes efter några år. Vår Lars Gundberg presenterade själva byggnaden, både det vi fick se och övriga delar, och dess tillkomst, som så mycket annat vackert i Stockholm ritat av den produktive Ferdinand Boberg.

Därefter bjöds vi alla på en charmant buffé med plockmat och lämpliga drycker. En mycket generöst ordnad, intressant och trevlig kväll var det.

Ambassadör Cospito tar tillfället i akt att avtacka Ital. Kulturinstitutets avgående chef Vittoria Piombo

Ambassadör tar tillfället i akt att avtacka Ital. Kulturinstitutets avgående chef Vittoria Piombo

 

 

 

 

 

Mingel i matsalen

Mingel i matsalen

 

 

 

 

 

 

Anders Bjurner, vice ordförande i både Rominstitutets Vänner och Pro Venezia och som ordnat kvällens besök, i samspråk med Göran Alm

Anders Bjurner, vice ordförande i både Rominstitutets Vänner och Pro Venezia och som ordnat kvällens besök, i samspråk med Göran Alm

 

 

 

Lars Gundberg i centrum

Lars Gundberg i centrum

 

 

 

Ambassadör Cospito och Hans Lepp

Ambassadör Cospito och Hans Lepp