producerat av xponent

Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig

Följande är inledningen i den 44 sidor långa rapporten av Thorgunn Snædal . Nedan hittar du en länk för att kunna ladda ner rapporten i PDF-format…

Pireuslejonet

Pireuslejonet

Den läsning och tolkning av runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig som här presenteras baseras på fyra olika undersökningsperioder mellan 2009 och 2013. Sammanlagt har jag ägnat 15–16 dagar, 4–7 timmar per dag, åt att fullborda min läsning av runinskrifterna på lejonet, som står utanför ingången till den italienska ottans högkvarter, Arsenalen, i östra delen av staden.

Anledningen till att jag fick tillfälle att granska inskrifterna, var att lejonet under åren 2007-2008 restaurerades med hjälp av bidrag via ProVenezia, Venedigs vänförening i Sverige.
Våren 2009 tog deras ordförande, Göran Berg, tidigare Sveriges ambassadör i Italien, kontakt med mig för att diskutera möjligheterna av en ny undersökning av runinskrifterna på lejonet, självklart var jag intresserad av detta och hösten 2009 genomförde jag en första granskning av dem.

Då undersökningen inte kunde slutföras under det första korta besöket sökte jag bidrag hos Vitterhetsakademien för ytterligare resor till Venedig och med de medel som de beviljade mig kunde jag återvända till Venedig i april 2011 för att fortsätta mina undersökningar av runinskrifterna. Inte heller denna gång blev jag helt klar utan reste åter till Venedig våren 2012 för att slutföra läsningen.

Vissa delar av ristningarna på båda sidor är mycket svårfotograferade, på vänster sida dels på grund av att närheten till arsenalens trappa och kedjan runt fundamentet försvårar möjligheten att ställa sig på rätt avstånd från runorna, dels för att den rundade ytan gör det svårt att fokusera på vissa delar av inskriften. På höger sida är det ristningens översta del som, dels är mycket skadad av kanonskott, dels är utnött av genom släputrustningen. Med ny kamera med avancerad autofokusteknik reste jag därför tillbaka i april 2013 främst för att försöka åstadkomma fotografier som kan användas vid en publicering av mina resultat, men också för att överlämna en rapport på engelska om mina undersökningar och resultat till mina kontaktpersoner på världsarvskontoret i Venedig. I samband med detta besök kunde jag komplettera läsningen av inskrifterna på ytterligare några punkter.

Se ävenRunlejonet igen: Tusenåriga meddelanden nu tolkade” under Våra restaureringsprojekt i menyn

Läs hela texten i PDF-format

Ladda ner Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig.pdf » 44 sidor 967 Kb