producerat av xponent

Ny ordförande i Pro Venezia

Vid årsmötet den 24 april valdes kulturrådet vid Svenska Institutet, Hans Lepp, till ny ordförande. Hans tar över klubban efter ambassadör Göran Berg som innehaft posten i nio år.

I och med valet av Hans Lepp får Pro Venezia ytterligare en synnerligen kompetent ordförande med stor och ingående kännedom om Italien, dess konst och kultur. På den yrkesrelaterade meritlistan står bland annat intendent vid Hallwylska Museet, intendent vid Kungl. Husgerådskammaren och kulturattaché vid Svenska Ambassaden i Tallinn. Hans blev medlem i Pro Venezia redan vid starten 1974 och har en unik kunskap om föreningens liv och verksamhet.

Vid årsmötet meddelades att styrelsemedlemmen, konsthistorikern Beate Sydhoff, avböjt att bli föreslagen till omval. Till hennes efterträdare valdes industriforskaren Berndt Holmer. Göran Berg kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen.